Energiebewust

Vanaf 2020 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn en zo mogelijk nog beter. Duurzaam bouwen zal in toenemende mate invloed hebben op het ontwerp.

Integraal ontwerpen
Energieneutraal ontwerpen vergt specifieke kennis van duurzame installatie- & energieconcepten, een energiebewust gevelontwerp en van passief bouwen. Doordat wij zelf de energieprestatie berekeningen maken, zoals de EPC en de GPR, zijn wij in staat om maatregelen op het gebied van energiezuinig bouwen vroegtijdig te integreren in het ontwerp.

Maatregelen
Om energiebewuste en duurzame gebouwen te maken, besteden we onder andere aandacht aan:

  • Het integreren van energievriendelijke installaties, zoals PV-panelen, warmtepompen, warmteterugwin-installaties en zonnecollectoren.
  • Het ontwerpen van gevels met optimale energieprestaties, door goede isolatie en een gunstige ori├źntatie van raamopeningen.
  • Het passief gebruiken van zonne-energie.

Energiebewust transformeren
Ook bij het transformeren van bestaande gebouwen speelt energiebewust en duurzaam ontwerpen een steeds grotere rol. Wij hebben ervaring met het energetisch opwaarderen van bestaande gebouwen, met aandacht voor het behoud van de karakteristieke uitstraling en historische waarde. Geïnteresseerd in energiebewust ontwerp? Neem contact met ons op.