Woonhuis Gele Lis

id year type location status client
18 2014 wonen particulier Den Haag gerealiseerd particulier

For English please scroll down

Liefde op het eerste aanzicht

Voor het ontwerp van dit woonhuis vroegen de opdrachtgevers meerdere architecten om hun visie te geven. We maakten een kleine schetsmaquette waar ze meteen verliefd op werden.

In het lommerrijke Ypenburg, een uitbreidingswijk van Den Haag, waren de meeste kavels aan de Gele Lis al bebouwd. Eén langgerekte, smalle kavel was nog beschikbaar. Weliswaar aan het water, maar ook met bebouwing op slechts vijf meter afstand aan beide zijden. Bezonning, vrij uitzicht en privacy waren daardoor niet vanzelfsprekend. De toekomstige bewoners vroegen verschillende architecten om hun visie te geven op de kavel. Op de onze, een kleine schetsmaquette, werden ze – hun woorden, niet die van ons – meteen verliefd.

Kavelpaspoort
Met zogeheten kavelpaspoorten geeft de gemeente sturing aan de stedenbouw en het lijkt erop dat de bewoners de grenzen van het toelaatbare hebben opgezocht. De meeste kavels zijn maximaal bebouwd, wat het geheel een haast stadse uitstraling geeft. Een van de gemeentelijke eisen had betrekking op de gevel: deze moest voor ten minste de helft uit hout bestaan. Ook mocht de ecologische zone aan de waterzijde van de kavel wel worden gebruikt, maar niet bebouwd.

We plaatsten de buitenruimte aan de zonnige langszijde van de kavel. Door de tuin deels te ommuren en iets te verhogen, ontstond een zonnige, private tuinkamer als verlengstuk van de binnenruimte. De buitenruimte loopt over in de ecologische zone aan de achterzijde van de woning en vormt zo een gerieflijke groene oase.

Ingenieuze blokkendoos
Het huis bestaat feitelijk uit twee op elkaar geplaatste blokken. Het bovenste bouwblok is wat groter dan het onderste en enigszins verschoven. De overstek die zo ontstaat, versterkt het gevoel van een private tuinkamer nog verder en vormt tegelijk een aangename zonwering voor de woonkamer.

De verschuiving van de bovenste bouwlaag bood bovendien de mogelijkheid om in het plafond aan de andere zijde een lange lichtstraat aan te brengen. Dat heeft niet alleen een heel bijzonder effect op de lichtinval, het zorgt ook dat er geen gevelopeningen aan die zijde nodig zijn. En dat komt de privacy weer ten goede.

[EN]
Love at first sight
The clients asked several architects to come up with a vision for the design of their house. We made a small draft model which they fell in love with right away.

In the leafy neighbourhood of Ypenburg, an outer suburb of The Hague, most plots on Gele Lis street had already been built on. There was one long, narrow plot still available. While it was located on the water, it also had buildings at a distance of only five metres on both sides – so sun, unobstructed views and privacy were hardly a given.

The future residents asked various architects to come up with a vision for the plot. They fell in love at first sight – their words, not ours – with the small draft model we produced.

Plot passport
The municipality steered urban development by issuing so-called ‘plot passports’ and it looks like the residents here have tested the limits of what’s allowed. Most lots have been built on as much as possible, giving the neighbourhood an almost urban feel. One of the municipality’s requirements was related to the façade: this had to be constructed of at least 50% wood. In addition, the ecological zone on the water side of the plot could be used, but not built on.

We located the outdoor space on the sunny longitudinal side of the plot. By partly walling in the garden and raising it slightly, we created a sunny, private garden room as an extension of the interior space. The outdoor space extends to the ecological zone behind the house, forming a comfortable green oasis.

Ingenious blocks
The house is actually formed from two blocks, one on top of the other. The upper block is slightly larger than the lower, and has been shifted slightly to one side. The overhang this creates serves to further enhance the feeling of a private garden room while serving as an attractive awning for the living room.

In addition, the placement of the upper block created the possibility of adding a long skylight to the ground-floor ceiling on the other side. Not only does this have an exceptional effect on the light in the room, but it also made openings in the façade unnecessary on that side of the structure – which is an added bonus for privacy.