't Bijenhoff

id year type location status client
32 2016 publiek Leiden in uitvoering Gemeente Leiden / ZHL

Educatie-etalage voor bijenkasten

Aan de rand van Leiden ligt natuurgebied Oostvlietpolder. Hier komt ’t Bijenhoff, een etalage voor bijenkasten waar bezoekers meer over deze vliesvleugeligen kunnen leren.

Etalagefunctie
In het gebouwtje zullen imkers meerdere bijenvolken huisvesten zodat bezoekers ze kunnen bestuderen, natuurlijk zonder de insecten te storen. ’t Bijenhoff heeft daarom een etalagefunctie die passanten de polder moet intrekken. Tegelijkertijd moet het gebouw opgaan in de omgeving, aangezien het om een natuurgebied gaat.

De opdrachtgevers, gemeente Leiden en Zuid-Hollands Landschap, hadden bovendien nog verschillende aanvullende verzoeken: zo dient het een duurzaam gebouw te worden, is er sprake van een beperkt budget en is het de bedoeling om het ontwerp in samenwerking met studenten van de TU Delft en Bouwmensen Leiden te realiseren.

Groot bouwpakket
Onze oplossing voor deze soms tegenstrijdige wensen was om het gebouw vorm te geven als een groot bouwpakket. Het is vervaardigd van duurzaam lokaal geteeld hout en is eenvoudig in elkaar te zetten en weer uit elkaar te halen.

De open houten constructie in combinatie met een vegetatiedak, inclusief bloemetjes voor de bijtjes, laat ’t Bijenhoff opgaan in de omgeving. Door de bijenkasten letterlijk in een open etalage te plaatsen, oefent het tegelijk de gewenste etalagefunctie uit.

Lesmateriaal
Het bouwpakket met de verschillende houten componenten is zo ontworpen dat het vervaardigen ervan meteen een oefening is voor de betrokken mbo-scholieren. Ieder onderdeel, bijvoorbeeld het vervaardigen van de dakliggers, leert ze weer een ander aspect van het beroep. Het vervaardigen en assembleren van ’t Bijenhoff is daarmee meteen geschikt als lesmateriaal voor verschillende vakken.

[EN]
Educational beehive display window
The Oostvlietpolder nature reserve is situated on the outskirts of Leiden. This is the future home of ‘t Bijenhoff, a beehive display window where visitors can learn more about these fascinating insects.

Display window
Beekeepers will house several hives in the small building to enable visitors to study them up close (without disturbing the insects, of course). ‘t Bijenhoff serves as a ‘shop window’ to attract passers-by to the reserve – but at the same time, as it’s located in a nature reserve, the building needs to blend into the environment.

The clients, the Municipality of Leiden and Zuid-Hollands Landschap, had several additional requests: the building should be sustainable, the budget was limited, and the design should be created in collaboration with students from Delft University of Technology and the ROC.

Building kit
Our solution for these sometimes conflicting requirements was to design the building to be a big building kit. It is made of sustainable, locally-grown timber, and is easy to assemble and disassemble.

The open wooden construction, combined with a green roof (including flowers for the bees), allows ‘t Bijenhoff to blend into its surroundings. By literally placing the hives in an open display window, the design simultaneously functions to attract passers-by.

Teaching materials
The building kit with its various wooden components is designed in such a way that putting it together serves as an exercise for the intermediate vocational education students involved. Every part, for example manufacturing the roof beams, teaches them a different aspect of their trade. The manufacture and assembly of ‘t Bijenhoff is therefore immediately suitable as teaching material for various subjects.