(Sub)Urban Laminate

id year type location status client
46 2001 onderzoek en competities Groningen prijsvraag Nijenstee / Gemeente Groningen

Tweede prijs Europan 6

For Enlish please scroll down

Met de Russische avantgarde architecten als referentie is binnen dit project gekozen voor een lineaire zonering van programma en activiteiten, resulterend in een nieuwe vorm van stedelijk leven.

Het project betreft een ontwerp voor een stedelijk woon-/werkgebied in Groningen. Het gebied is gelegen tussen het stadscentrum enerzijds en suburbane gebieden, anderzijds. Het potentieel van de locatie is zijn intermediaire context: de ligging tussen verschillende stedelijke systemen, die ieder een eigen sociale, culturele en ruimtelijke dynamiek vertegenwoordigen.

In het plan is getracht om de aanwezige spanning van de locatie, veroorzaakt door deze verschillen in dynamiek, te vangen en te versterken. Daartoe zijn uit de omliggende stedelijke systemen een aantal specifieke activiteiten en karakteristieken uitgelicht en vervolgens in stroken ingebracht op de locatie. Deze stroken van activiteiten zijn naast elkaar gelegd en tot een geheel samengedrukt.

EN
The site Groningen is a interstitial fragment in between city centre and suburban areas, an recreational area and more inland the countryside. The latent potential of the ‘in-between’ area is its intermediary context: the existing facilities of the surrounding areas, the presence of a good infrastructure and the presence of the differences of the surrounding dynamics (social, cultural, spatial, network, lifestyle).

In the design the differences in the characteristics and activities of surrounding areas are emphasised. The present tension, brought about by the encounter of these differences, is captured and framed on the site thus enabling a mental link between city centre and modern extended town. Typical dynamics of the surrounding areas are captured and compressed on the intervention site. These typical dynamics are laminated to a new urban hybrid with its own characteristics and logic. In this laminate new urban life and dynamic can flourish.

An important conceptual idea in our project is the strict linear zoning of different program and activities in parallel strips in order to generate social and spatial dynamics and to bring about hybridisation. This idea is refering to the ideas of the Russian avantgarde architects during the second half of the 1920’s and the first half of the1930’s.