Buiksloterham 20E

id year type location status client
06 2016 wonen bouwgroep Amsterdam in ontwerp Bouwgroep BSH 20E


(maquette ML_A/Ernst Dullemond, fotografie Tim Stet)

Circulair bouwen in proeftuinwijk

Het voormalig industriegebied Buiksloterham in Amsterdam-Noord is een proeftuin voor circulair bouwen en zal de komende jaren worden ontwikkeld tot een circulair woonwerkgebied.

Bouwgroep
Bouwgroep BSH20E werkt aan het ontwerp voor kavel 20E gelegen in deze proeftuinwijk. Bewoners hebben hier de kans om een op maat gemaakte woning te realiseren in een duurzaam, experimenteel en bijzonder vormgegeven gebouw.

Street in the sky
Het ontwerp bestaat uit twee bouwdelen met daartussen op de eerste verdieping een gemeenschappelijke binnentuin. Het ene deel bestaat uit drie grondgebonden woonwerk-woningen en het andere deel uit acht appartementen van verschillende afmetingen. Het idee is om het trappenhuis en de lift buiten te situeren en op die manier een zogenaamde ‘street in the sky’ te realiseren; een gemeenschappelijke verkeersruimte die kan worden aangekleed met planten en bloemen.

Afvalhout in de gevel
De bouwgroep streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van duurzaamheid en circulariteit. Hierin spelen een aantal thema’s een rol. Ten eerste wordt energiegebruik beperkt en daarnaast zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Verder worden gerecyclede en herbruikbare materialen toegepast. Zo willen we bijvoorbeeld in de buitengevel afvalhout toepassen in stalen frames. Ook zal er zoveel als mogelijk demontabel en geprefabriceerd worden gebouwd. Daarnaast dient het gebouw adaptief en toekomstbestendig te zijn en wordt daarom gekozen voor een flexibele draagstructuur en installatieopzet die verschillend gebruik en verschillende inrichtingsmogelijkheden mogelijk maken. Ten slotte is er aandacht voor circulariteit in de gebruiksfase.

Project in samenwerking met OntwerpJeWoning