Blok B5 De Hallen

id year type location status client
12 2016 wonen Amsterdam in uitvoering Bouwgroep B5

Bijzondere Franse balkons

Op de hoek van de Bilderdijkkade en de Kwakersstraat, in een 19de-eeuwse Amsterdamse wijk vlak bij het voormalige tramdepot De Hallen, verrijst Blok B5. Het gebouw telt negen appartementen – verspreid over vijf verdiepingen – en valt op door de ingetogen erkers op de hoek, die om en om verspringen.

Blok B5 is een project met een bouwgroep, een samenwerkingsverband van meerdere particulieren waarmee we samen één woningcomplex ontwikkelen. Deze werkwijze geeft bijzonder veel mogelijkheden. Dit is goed te zien aan de opzet van het gebouw: ieder appartement heeft een compleet andere indeling en de begane grond is geheel bestemd voor werkruimte. Zo krijgt iedere deelnemer aan de bouwgroep een woon- of werkruimte die heel precies bij zijn of haar wensen aansluit.

Scheepsromp
In reactie op de klassieke 19de-eeuwse omgeving ontstond onder meer het idee van Franse balkons. Om de balkons een ranke en verfijnde uitstraling te geven, bedachten we een zelfdragende constructie van dunwandig staal rondom de gevelopeningen. Het is eigenlijk dezelfde constructie als waar een scheepsromp zijn stevigheid aan ontleent.

Bij ramen waar de bewoners dat wilden, steekt een deel van het staal iets uit en vormt het een overdekt Frans balkon. Door de slimme constructiewijze is de balkonvloer slechts acht centimeter dik, wat de rankheid van het gebouw verder versterkt. Op de hoek van het gebouw plaatsten we grote erkers van glas en staal. De erkers zijn zo vormgegeven dat ze aan de binnenkant te gebruiken zijn als zitelement.

[EN]
Striking French balconies
Blok 5 takes pride of place on the corner of the Bilderdijkkade and the Kwakersstraat, in a 19th-century Amsterdam neighbourhood not far from the former tram depot De Hallen. The building has nine apartments – spread over five floors – and features understated bay windows on the corner in an eye-catching staggered design.

Blok B5 is a project with a building group, a group of individuals with whom we work to jointly develop a single housing complex. This approach offers a wide range of possibilities, which is clearly visible in the building’s design: every apartment has a completely different layout and the ground floor is dedicated entirely to workspace. This means that every member of the building group gets a home or workspace that is perfectly suited to his or her needs.

Ship’s hull
Ideas such as the French balconies were developed in response to the traditional 19th-century surroundings. To give the balconies a sleek, sophisticated appearance, we came up with a self-supporting structure of thin-walled steel around the openings in the facade. It’s actually the same construction that gives a ship’s hull its strength.

On the windows where the residents requested it, part of the steel protrudes slightly to form a covered French balcony. The clever construction means that the balcony floor is just eight centimetres thick, which further emphasises the building’s sophisticated design. On the corner of the building, we placed large bay windows constructed from glass and steel. The bay windows are designed in a way that allows the inside to function as a seating element.