Aanbouw voor Bouwmensen

id year type location status client
48 2016 publiek Leiden in ontwerp Stichting SPB

For English please scroll down

Aanbouw voor Bouwmensen

Bouwmensen is een school die bouwopleidingen aanbiedt. Voor de vestiging in Leiden was behoefte aan een uitbreiding die ruimte biedt aan een praktijklokaal, theorielokaal en een nascholingsruimte voor bouwvaklieden.

Gebruik en beleving
Onze ervaring met woningbouw voor particulieren en bouwgroepen heeft ons geleerd dat de eindgebruikers de beste en origineelste inzichten geven in het gebruik en de beleving van een gebouw. Daarom vroegen we de leraren van Bouwmensen waar zij nu eigenlijk behoefte aan hadden. Ook gingen we zelf op onderzoek in het gebouw om te achterhalen wat goed werkt aan het huidige ontwerp, en wat minder.

Met deze informatie als basis onderzochten we verschillende varianten. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden die een verdieping boven op de huidige bouw biedt? Of heeft een uitbreiding op de begane grond meer voordelen? Welke tussenvormen zijn er mogelijk? Enzovoort.

Opvallend gevelpatroon
Het resultaat is een eenvoudige houten uitbouw, als een bouwpakket met opvallende gevelpatronen, waaraan je in een oogopslag ziet dat het om een bouwopleiding gaat. Een flexibele wand zorgt dat de nascholingsruimte gemakkelijk is te vergroten en verkleinen.

Dat het om architectuur voor een bouwopleiding gaat, hebben we rigoureus doorgetrokken in het hele ontwerp. Zo wordt de leerstof letterlijk zichtbaar gemaakt in bijvoorbeeld glazen vloerdelen die de vloerverwarming tonen. De leerlingen gaan bovendien onze ontwerpen voor het interieur zelf bouwen als studieopdracht voor hun opleiding.

[EN]
Extension for Bouwmensen
Bouwmensen is a construction school. The Leiden branch was in need of an extension to house a workshop for practical classes, a classroom for theory lessons, and a space for refresher training for construction professionals.

Use and experience
Our experience in housing for individuals and building groups has taught us that the end users are the ones who have the best and most original insights into a building’s use and experience. We therefore asked the teachers at Bouwmensen all about their needs. We also did our own research within the building in order to figure out what worked well in the current design and what was less effective.

We then used this information as a basis for considering different variations. For example, what were the possibilities for adding an extra storey to the top of the current building? Or would an extension on the ground floor offer more advantages? What sorts of hybrids could be used? And so on.

Striking facade
The result is a simple wooden extension that resembles a building kit. It has a striking pattern to the fa├žade, so even at first glance it’s obvious that this is a construction school. A flexible dividing wall makes it easy to make the refresher training space larger or smaller.

We were meticulous about ensuring that the entire design made it clear that this building is a construction school. For example, the students’ subject matter is literally made visible with glass floors that reveal the under-floor heating. To top it off, the students will be given the assignment of building our designs for the interior as part of their studies.