Zelf een huis bouwen

id
30

Zelf een huis bouwen
Als je de makelaarsbrochures moet geloven, is iedere woning – van rijtjeshuis tot galerijflat – uniek. Wie een architect in de hand neemt, krijgt daarentegen écht een unieke woning. En hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over het bouwproces en de oplevering.

De afgelopen jaren geven gemeenten steeds vaker grond uit in kleine kavels. Ook krijgen inwoners in toenemende mate zeggenschap over de woonomgeving en het eigen woonhuis. Ten slotte is het Bouwbesluit, dat alle regelgeving rond de bouw van nieuwe woningen in Nederland vastlegt, in 2012 zo aangepast dat particulieren extra vrijheden hebben bij het ontwikkelen van hun eigen woning.

USER AWARD
Dankzij deze ontwikkelingen bouwen steeds meer particulieren hun eigen huis. Zo hebben we in Leiden, Delft, Den Haag en Amsterdam al meerdere woonhuizen ontworpen die veelvuldig in de vakmedia zijn verschenen. Ons Huis NL III kreeg een eervolle vermelding voor de HÄUSER AWARD 2011. Stripe House ontving in 2014 zelfs de eerste prijs en werd genomineerd voor de Leidse Architectuurprijs 2013.

Niet alleen is ieder huis dat we voor een particulier ontwerpen anders, ook ieder proces is dat. De een heeft al een heel concreet beeld van de eisen waaraan de woning moet voldoen, waar de ander met een stapel foto’s van mooie huizen komt en weer een ander zegt: ‘Jullie zijn de experts, verras me!’ Dat maakt ieder proces een bijzondere ervaring, waarbij wij er uiteraard voor zorgen dat alle technische en bouwkundige zaken naar behoren verlopen. Daar heb je als toekomstig bewoner geen omkijken naar.

[EN]
Building your own house
The real estate brochures want you to believe that every home – from terraced house to high-rise apartment – is unique. Bringing in an architect, on the other hand, is a sure way to a truly unique property. What’s more, it means that the construction process and delivery are completely taken care of.

In recent years, municipalities have been releasing more and more land in small plots. Residents are also being given increasing control over the residential environment and over their own house. In 2012 the Building Code, which contains all legislation concerning the construction of new homes in the Netherlands, was amended to give individuals more freedom to develop their own homes.

USER AWARD
These changes have led to more and more individuals building their own homes. We’ve already designed a number of houses in Leiden, Delft, The Hague and Amsterdam, and these have enjoyed a lot of coverage in trade media. Our Huis NL III received an honourable mention in the 2011 HÄUSER AWARD, and in 2014 Stripe House was awarded first prize. Stripe House was also nominated for the 2013 Leiden Architecture Prize.

Every home that we design is different – but it doesn’t stop there. Every process is different too. One client might already have a very clear picture of their requirements for the property, while another brings us a stack of photos of lovely houses and yet another walks in and says to us, “You’re the experts, surprise me!”. This makes every process a new and unique experience, in which we naturally make sure that all technical and structural matters are taken care of. As the future occupant, you won’t have anything to worry about.