Transformatie

id
40

Transformatieprojecten
In binnensteden bevinden zich vele karakteristieke gebouwen die hun originele functie niet meer kunnen vervullen. Door bijvoorbeeld een oude fabriek te transformeren naar woonruimte, bescherm je het stadsgezicht en creëer je een bijzondere woonlocatie.

Woonfabriek Leiden
De Woonfabriek Leiden in de voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros is hiervan een goed voorbeeld. De oude fabriekshallen zijn industrieel erfgoed en stonden op de lijst om te worden gesloopt. Dankzij het transformatieproject blijft een karakteristiek gebouw behouden dat herinnert aan de industriële binnenstad van voorheen.

Bij een transformatieproject is de structuur altijd een belangrijk aandachtspunt. Hier ging het om grote, hoge hallen met veel volume maar weinig daglicht en geen mogelijkheid voor een buitenruimte. Door een van de minder karakteristieke hallen te slopen, ontstond ruimte voor een hofje met gemeenschappelijke binnentuin en aangrenzend privéterrassen. Hierdoor ontstonden bovendien extra gevels, wat het probleem van de lichtinval deels oploste.

Met andere oplossingen wisten we de karakteristieke scheeflopende muren en zowel de houten als de ijzeren kapconstructie in het ontwerp te integreren. Je leest er hier meer over.

Block U-Turned
Aan de rand van de Maastrichtse binnenstad ligt het verlaten industrieterrein van Koninklijke Sphinx, fabrikant van sanitair. Het terrein krijgt een herbestemming als woongebied waarin een van de oude panden, het Brikkengebouw, wordt opgenomen. Onze ontwerpvisie op deze transformatie won de eerste prijs in de Europan 10-competitie.

In de opdracht werd gevraagd om gebruik te maken van U-vormige bouwblokken die zich met de open zijde van een drukke verkeersweg afkeerden. Wij kozen voor een andere benadering en keerden de blokken juist met de open zijde naar de weg toe. Vandaar ook de naam: U-Turned. Hierdoor waren er geen geluidsisolerende gevels nodig, waardoor het ontwerp een open uitstraling kreeg. Lees meer over Block U-Turned.

[EN]
Transformation projects
City centres are home to many emblematic buildings that are no longer suitable for their original purpose. Transforming an old factory into housing preserves the cityscape and creates new and unusual places to live.

Woonfabriek Leiden
The Woonfabriek Leiden residential complex in the old Tieleman & Dros canning factory is a good example of a transformation project. The old factory buildings are part of the city’s industrial heritage, but were not listed and were set to be demolished. The transformation project has preserved an emblematic building that serves as a reminder of the city’s industrial past.

In transformation projects, the structure is always a major point of attention. In this case there were big, high-ceilinged halls with large volume but little natural light and no outdoor space available. By demolishing one of the less emblematic halls, we created room for a courtyard with a communal garden and adjoining private patios. This had the added advantage of creating additional facades, which partly solved the daylight issue.

With other solutions, we were able to integrate the distinctive sloping walls and both the wooden and iron roof construction into the design. Read more about it here.

Block U-Turned
On the edge of Maastricht’s city centre is an abandoned industrial site once used by bathroom fixtures manufacturer Royal Sphinx. The site has been reclassified as a residential area which will include one of the old buildings, the Brikkengebouw. Our design vision for this transformation won first prize in the Europan 10 competition.

The assignment requested that we make use of U-shaped housing blocks, with the open side turned away from a busy road nearby. We opted for a different approach and deliberately turned the blocks so that the open side faced the road. This was also the source of the name: U-Turned. Turning the blocks meant that no soundproofing facades were required, giving the design an ‘open’ appearance. Read more about Block U-Turned here.