Partners

id
05

ir. Esther Stevelink, MSc Architecture
Het schijnt vaker voor te komen: als er architecten in de familie zijn, worden dat er geheid meer. Zo ging het bij mij ook. Hoewel ik al was toegelaten tot de kunstacademie, koos ik met Bouwkunde aan de TU Delft toch voor de technische kant. Ik studeerde af in 1997 en bekwaamde me verder in het vak bij bekende architectenbureaus als Van Sambeek & Van Veen Architecten in Amsterdam, Geurst & Schulze in Den Haag en Claus en Kaan architecten, ook in Amsterdam. Hier werkte ik aan uiteenlopende projecten, van stedenbouwkundige opgaven tot het ontwerp van school- en woongebouwen.

In 2006 startte ik GAAGA vanuit een wens naar directer contact met opdrachtgevers en eindgebruikers in combinatie met kleinschaligere, meer custommade architectuur. Hiernaast richt ik me op onderzoek en onderwijs, onder meer met een gastdocentschap aan de TU Delft. Van 2007 tot en met 2010 was ik lid van de welstandscommissie van de gemeente Den Haag. In 2015 was ik jurylid van de tweejaarlijkse Europese ideeƫnprijsvraag Europan 13 voor architectuur, stedenbouw en landschap, waarvoor we in 2001 een tweede en in 2010 een eerste prijs wonnen.

ir. Arie Bergsma, MSc Aerospace Engineering
Als achttienjarige twijfelde ik tussen Bouwkunde en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, beide aan de TU Delft. Het werd uiteindelijk de laatste, vooral vanwege de uitdagende wis- en natuurkunde. In 1995 studeerde ik af en ging aan de slag als onderzoeker bij het toenmalige Hoogovens R&D, tegenwoordig Corus/Tata Steel. Ik heb altijd veel interesse in architectuur en bouwen gehad en besloot om alsnog Bouwkunde te studeren, aan de TU Eindhoven ditmaal. Tussen 1998 en 2004 studeerde ik in deeltijd en werkte bij verschillende bouwkundige ingenieursbureaus: Prince Cladding, D3BN Raadgevende Ingenieurs en Peutz Consulting Engineers in Zoetermeer.

Bij dit laatste bureau werkte ik van 2001 tot 2006 als adviseur op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en energieprestatie en was ik betrokken bij grootschalige projecten in heel Nederland. In 2006 startte ik met GAAGA om me op eigen projecten en advieswerkzaamheden te kunnen richten. Daarnaast ben ik sinds 2007 betrokken bij de TU Delft als researcher bouwtechniek en coƶrdinator van het Facade Design-programma, leerstoel Design of Construction.

[EN]
ir. Esther Stevelink, MSc Architecture
It’s something that happens a lot: when there are already architects in the family, you’re bound to end up with more. That’s how it was with me. Although I was offered a place at art school, I chose the technical side and enrolled in Architecture at Delft University of Technology. I graduated in 1997 and learnt more about the profession at well-known architectural firms like Van Sambeek & Van Veen Architecten in Amsterdam, Geurst & Schulze in The Hague and Claus en Kaan architecten which was also in Amsterdam. I worked on a range of projects, from urban planning to designing schools and residential buildings.

I started GAAGA in 2006 from a desire for more direct contact with clients and end users, combined with smaller-scale, more customised architecture. In addition to this I’m focused on research and education, including as a visiting lecturer at Delft University of Technology. From 2007 to 2010 I sat on The Hague’s Municipal Committee for Building Aesthetics. In 2015 I was on the jury of Europan 13, the biennial European ideas competition for architecture, urban development and landscape, in which we won a second prize in 2001 and a first prize in 2010.

ir. Arie Bergsma, MSc Aerospace Engineering
When I was eighteen I hesitated between studying Architecture and Aerospace Engineering, both at Delft University of Technology. Eventually I chose the latter, mainly for the challenging mathematics and physics. I graduated in 1995 and went to work as a researcher at what was then Hoogovens R&D, now Corus/Tata Steel. I’ve always been very interested in architecture and building and eventually decided to study Architecture after all, at Eindhoven University of Technology this time. From 1998 to 2004 I studied part-time while working for various architectural engineering bureaus: Prince Cladding, D3BN Raadgevende Ingenieurs en Peutz Consulting Engineers in Zoetermeer.

At Peutz I was a consultant from 2001 to 2006 in the field of structural physics, construction acoustics and energy performance, and I was involved in large-scale projects throughout the Netherlands. In 2006 I started GAAGA so I could focus on my own projects and consultancy work. In addition, since 2007 I’ve worked at Delft University of Technology as a structural engineering researcher and co-ordinator of the Facade Design programme, under the Design of Construction chair.