Over GAAGA

id
00

GAAGA is een architectenbureau in Leiden dat in 2006 is opgericht door Esther Stevelink (MSc) en Arie Bergsma (MSc). Het bureau richt zich op custommade architectuur en schuwt hierbij complexe en technische opgaven niet. De kracht van GAAGA ligt in het vatten van ogenschijnlijk onverenigbare eisen, wensen en randvoorwaarden in een krachtig ontwerp met een heldere vormentaal dat zijn omgeving niet domineert maar verrijkt.

Het bureau heeft speciale aandacht voor transformatieprojecten, circulair bouwen en de zoektocht naar nieuwe, onorthodoxe toepassingen voor bestaande materialen en technieken. Berekeningen voor de energie- en milieuprestatie worden bij voorkeur inhouse uitgevoerd, zodat duurzaamheid een integraal onderdeel vormt van een oplossing waarvan alle onderdelen naadloos in elkaar grijpen. GAAGA ontving diverse prijzen en nominaties.

[EN]

GAAGA studio for architecture was founded in 2006 by Esther Stevelink (MSc) en Arie Bergsma (MSc). The studio focuses on custom-made architecture and does not shy away from complex and technical challenges. Its strength lies in joining ostensibly conflicting demands, desires, and needs into a design with a clear visual language that does not dominate but enriches its surroundings.

The studio pays special attention to adaptive reuse of existing buildings, the circular economy of the built environment and has an explorative attitude towards common building materials and techniques by finding new and innovative ways of application. It distinguishes itself by taking full responsibility for the energy performance and building physics of the design by letting sustainability be an integral part of their solution focused design approach.