Innovatie

id
26

Innovatie en productontwikkeling

De bouwwereld is niet altijd even progressief. Met nieuwe producten en onorthodoxe toepassingen van bestaande materialen en technieken proberen we daar verandering in te brengen. Drie
voorbeelden: Blok B5, Theehuis Tuin van Noord en Stripe House.

Blok B5
Blok B5 is een hoekgebouw van vijf verdiepingen in een 19de-eeuwse Amsterdamse wijk, vlak bij het voormalige tramdepot De Hallen. In reactie op de klassieke omgeving ontstond het idee van Franse balkons. Om de balkons een ranke en verfijnde uitstraling te geven, bedachten we een zelfdragende constructie van dunwandig staal rondom de gevelopeningen. Het is eigenlijk dezelfde constructie als waar een scheepsromp zijn stevigheid aan ontleent.

Bij ramen waar de bewoners dat wilden, steekt een deel van het staal iets uit en vormt het een overdekt Frans balkon. Door de slimme constructiewijze is de balkonvloer slechts acht centimeter dik, wat de rankheid van het gebouw verder versterkt.

Theehuis Tuin van Noord
Voor de wanden van Theehuis Tuin van Noord in Leiden ontwikkelden we een houten prefab gevel met massief kruislaaghout van twee lagen. De richting van de houtnerf van beide houtplaten staat hierbij loodrecht op elkaar, waardoor het geheel sterk genoeg is om dienst te doen als draagwand. Hierdoor was er geen aparte draagconstructie nodig, die bovendien moest worden bekleed met een buitengevel en afgetimmerd met een binnenschil.

De prefab houten geveldelen verenigen meerdere functies: draagconstructie, isolatie, ruimtescheiding en regenwering ineen. Dit all-in-one principe zorgt voor een lagere milieubelasting, net als het feit dat de wanden in de fabriek worden vervaardigd en niet op de bouwplaats. De geveldelen zijn niet alleen eenvoudig te monteren, maar ook demontabel en geheel of in onderdelen herbruikbaar: een voorbeeld van circulair bouwen.

Stripe House
Veel oude panden hebben gepleisterde gevels met een blokmotief, waardoor het lijkt alsof ze van massieve blokken steen zijn gemaakt. Deze techniek wordt eigenlijk nooit meer gebruikt, wat reden voor ons was om een moderne variant ervan te ontwikkelen. In samenwerking met een stukadoor ontwierpen we drie kammen voor de bijzondere geveltextuur van Stripe House.

[EN]
Innovation and product development
The building industry isn’t always a progressive one. But with new products and unorthodox applications of existing materials and techniques, we’re trying to change that. Here are three examples: Blok B5, the Tuin van Noord Teahouse, and Stripe House.

Blok B5
Blok B5 is a five-storey corner building in a 19th-century Amsterdam neighbourhood, not far from the former tram depot De Hallen. The idea of French balconies developed in response to the traditional surroundings. To give the balconies a sleek, sophisticated appearance, we came up with a self-supporting structure of thin-walled steel around the openings in the facade. It’s actually the same construction that gives a ship’s hull its strength.

On the windows where the residents requested it, part of the steel protrudes slightly to form a covered French balcony. The clever construction means that the balcony floor is just eight centimetres thick, which further emphasises the building’s sophisticated design.

Tuin van Noord Teahouse
For the walls of the Tuin van Noord Teahouse in Leiden, we developed a wooden prefab facade with solid two-layer cross laminated timber. The grain directions in the two wood panels are at right angles to each other, which makes the cross laminated timber strong enough to serve as a supporting wall. This meant that no separate support structure was needed, which would have required an exterior facade and inner shell.

The prefab wooden wall components combine multiple functions: support structure, insulation, room divider and rain protection. This all-in-one principle means that there is a lower environmental impact, as does the fact that the walls are constructed in the factory and not on the building site. Not only are the wall components easy to install, but they’re also demountable and can be reused in their entirety or in parts: an example of circular building.

Stripe House
Many old buildings have plastered facades featuring a block pattern, giving the appearance of a solid stone block construction. This technique is no longer used, so we decided to develop a modern variant. We collaborated with a plasterer to design three combs for the unusual texture of Stripe House’s facade.