Duurzaamheid

id
45

Duurzaamheid
Voor ons is duurzaamheid geen beperkende randvoorwaarde maar een manier van denken die onze ontwerpen versterkt. Dat kunnen we het beste uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden. Om te beginnen transformatieproject Woonfabriek Leiden in de oude conservenfabriek Tieleman & Dros.

Woonfabriek Leiden
Dit industriële erfgoed heeft een prachtige houten kapconstructie en markante muren die allesbehalve recht lopen. Aangezien we het pand transformeren naar een wooncomplex, moet het goed worden geïsoleerd. Maar hierdoor zouden juist die karakteristieke muren uit het zicht verdwijnen. Doodzonde, vonden we.

De oplossing diende zich aan in dunne gasbetonblokjes die de scheve contouren van de muur nauwkeurig volgen. Je ziet niet eens dat het geïsoleerd is. Waar de balken de muur ingaan, lopen de gasbetonblokjes schuin af om condensvorming tegen te gaan. Een cadeautje: de schuine kantjes accentueren ook nog eens die prachtige balken.
Zo versterkt een ingreep die de duurzaamheid verbetert de bijzondere uitstraling van de ruimte.

Theehuis Tuin van Noord
Bij onze ontwerpen hebben we speciale aandacht voor duurzame materialen als hout, wat in Nederland nog steeds erg weinig als bouwmateriaal wordt gebruikt. Voor het Theehuis Tuin van Noord in Leiden hebben we bijvoorbeeld prefab houten wanden uitgedacht die meerdere functies verenigen: draagconstructie, isolatie, ruimtescheiding en regenwering ineen.
Dit all-in-one principe zorgt voor een lagere milieubelasting, net als het feit dat de wanden in de fabriek worden vervaardigd en niet op de bouwplaats. De geveldelen zijn niet alleen eenvoudig te monteren, maar ook demontabel en geheel of in onderdelen herbruikbaar: een voorbeeld van circulair bouwen.

‘t Bijenhoff
’t Bijenhoff, een gebouwtje voor bijenkasten, is zelfs een groot houten bouwpakket van lokaal geteeld hout dat eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald. Op deze en andere manieren maken we duurzaamheid, elke keer weer op andere wijze, een integraal onderdeel van het ontwerp.

[EN]
Sustainability
We don’t see sustainability as something that limits us, but as a way of thinking that strengthens our designs. The best way to explain this is by giving a few examples. We’ll start with the Woonfabriek Leiden transformation project in the old Tieleman & Dros canning factory.

Woonfabriek Leiden
This industrial heritage site features a stunning wooden roof structure and distinctive walls that are anything but straight. We’re transforming the property into a residential complex, so it needs to be well-insulated – but this would mean that the characteristic walls were no longer visible, which we thought was a downright shame.

The solution was found in the form of thin aerated concrete blocks that fit closely to the sloping contours of the wall. You can’t even tell that it’s insulated. Where the beams go into the wall, the aerated concrete blocks are bevelled to prevent condensation forming. This has an added bonus: the bevelled edges accentuate these beautiful beams still further.

In this way, an intervention that increases sustainability also enhances the distinctive look of the space.

Tuin van Noord Teahouse
Our designs have a special focus on sustainable materials like wood, which is still very rarely used as a building material in the Netherlands. For the Tuin van Noord Teahouse in Leiden, we devised prefab wooden walls which serve multiple functions: support structure, insulation, room divider and rain protection.

This all-in-one principle ensures a lower environmental impact, as does the fact that the walls are constructed in the factory and not on the building site. Not only are the wall components easy to install, but they’re also demountable and can be reused in their entirety or in parts: an example of circular building.

‘t Bijenhoff
’t Bijenhoff, a small building for beehives, is in fact a big wooden building kit of locally-grown wood, which is easy to disassemble. This is just one example of the many different ways in which we make durability an integral part of the design.