De nieuwe doelmatigheid

id
15

In een samenleving die steeds diverser wordt, is geen ruimte voor generieke gebouwen ontworpen voor de gemiddelde mens. Bovendien leidt ‘one size fits all’-denken tot onnodig ruimte- en materiaalgebruik. Maar maatwerk lijkt geen optie. Het is niet schaalbaar en spreekt slechts een beperkte doelgroep aan, waardoor ook maatwerk niet duurzaam is.

Er is daarom een nieuwe manier van denken nodig die een oplossing biedt voor de paradox van schaalbaar maatwerk. Die oplossing ligt in een benadering die niet kijkt naar afzonderlijke gebouwen, maar naar het totaalaanbod. Niet één dekseltje voor ieder potje, maar een dekseltje voor ieder potje. Niet ‘one size fits all’, maar ‘every size fits some’.

‘One size fits all’ is doelmatigheid voor de gemiddelde mens. ‘Every size fits some’ is doelmatigheid voor de niet-gemiddelde mens. Wij noemen dit ‘best fit’. Bouwen voor ‘best fit’ betekent specifiek en doelmatig bouwen met ingebouwde flexibiliteit. Dat laatste is cruciaal, want ‘form follows function’ loopt vast als de functie niet, of slechts tijdig, vastligt.

Doelmatigheid voor de niet-gemiddelde mens gaat nadrukkelijk over bouwen met behoud van open grenzen. Want de specifieke mens van vlees en bloed is een sociaal dier dat wegkwijnt wanneer het wordt geïsoleerd, en dat opbloeit in een diverse, hechte gemeenschap. ‘Best fit’ biedt daarmee een coherente en concrete ontwerpfilosofie voor een tijd waarin samenlevingsvormen, de manieren waarop we wonen en werken, én de levensloop van individuele mensen steeds diverser worden.