Bouwgroepen

id
35

Bouwgroepen
In een tijd waarin steeds meer mensen op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerken en samenleven, is het niet vreemd dat bouwgroepen aan populariteit winnen: met een groep gelijkgestemden bebouw je een kavel om daar te gaan wonen.

Een bouwgroep is met name interessant voor wie de eenvormigheid van het rijtjeshuis wil doorbreken. Doordat je als toekomstige bewoner rechtstreeks betrokken bent bij het ontwerpproces, is er veel ruimte voor persoonlijke woonwensen. Bovendien zorgt de groepsdynamiek die tijdens het project ontstaat vaak voor onverwachte mogelijkheden en originele keuzes.

Woonfabriek Leiden
Een goed voorbeeld hiervan is het transformatieproject Woonfabriek Leiden. Waar projectontwikkelaars van mening zijn dat bewoners altijd een eigen afgescheiden tuin willen, bleken de deelnemers aan deze bouwgroep juist een gezamenlijke binnentuin te prefereren. Ze beschikken weliswaar over een aangrenzend priv├ęterras, maar met een open afscheiding van beplanting in plaats van de bekende schutting.

Blok B5
Het leuke van bouwgroepen is dat er al een gemeenschap ontstaat voordat de toekomstige bewoners hun intrek nemen. Gezamenlijk bespreken we zowel onze ontwerpen als de mogelijke indelingen. Deze werkwijze laat bijzonder veel vrijheid toe, waardoor iedere deelnemer aan de bouwgroep een woning krijgt die heel precies bij zijn of haar wensen aansluit. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan de opzet van Blok B5, waar zowel woon- als werkruimte komt en ieder appartement een compleet andere indeling heeft.

[EN]
Building groups
At a time when more and more people are looking for new ways of co-operation and communal living, it’s hardly surprising that building groups are growing in popularity: developing a plot of land with a group of like-minded people in order to build a life there.

Building groups are of particular interest to those who want to break away from the uniformity of terraced housing. Because future residents are directly involved in the design process, they have plenty of opportunity to express their personal housing preferences. In addition, the group dynamic that develops during the project frequently results in unexpected solutions and original choices.

Woonfabriek Leiden
The Woonfabriek Leiden transformation project is a good example of this. Project developers believe that people always prefer to have their own private gardens, but it turned out that the members of this building group actually preferred to have a communal garden. They do have their own adjacent private patios, but with an open partition created by plants rather than the familiar fence.

Blok B5
The great thing about building groups is they create a community even before the future residents have moved in. We discuss both our designs and the possible layouts together. This approach allows for an exceptional amount of freedom, with the result that every member of the building group gets a home that matches his or her needs very closely. This is clearly visible in the design of Blok B5, which includes both living and working space and in which every apartment has a completely different layout.